IOSIF ILIU s-a născut în judeţul Sibiu, în anul 1914. Şi-a făcut studiile liceale în comuna Sălişte-Sibiu, unde se manifestă cu primele sale valoroase lucrări de desen şi pictură, ce se mai află şi azi în casa părintească. Studiază Academia de Arte Frumoase la Cluj şi Bucureşti, apoi Academia de ştiinţe economice, ur- mînd şi cursuri de arhitectură (1933-1937). Lucrează ca ilus­trator pentru revistele literare, scrie reportaje ilustrate de propriile sale desene, execută decoruri pentru teatru (1936). Are prima expoziţie personală la Bucureşti cu compoziţii realiste şi metafizice (1937). Participă la mai multe expoziţii de grup la Bucureşti. Primeşte premiul pentru pictură (1938). În timpul războiului este mobilizat la o unitate de hidro- aviaţie de la Marea Neagră, unde va executa schiţe şi de­sene cu avioane care cad în mare sau ard pe plajă. Înapoiat la Bucureşti execută compoziţii de mari dimen­siuni în stil realist (1940-1942). Pleacă cu o bursă de studii in Italia unde studiază, printre altele, opera marilor maeştri italieni din Muzeele Vaticanului, executînd numeroase de­sene (1942-1944). Participă la expoziţii de grup la Roma (1945). Expune la Paris lucrări de pictură (1946). La Roma are prima expoziţie personală, al cărei catalog este prefaţat de criticul Enrico Prampolini. Participă la expoziţia inter­naţională de scenografie la Roma. Primeşte Premiul Italiei pentru pictură (1947). Expune primele lucrări de pictură abstractă la Muzeal de Artă Modernă din Roma (1948). Se stabileşte la Paris, unde expune pînze pictate, de mari di­mensiuni, la Realité Nouvelle (1949-1951), în acest timp îl preocupă problemele integrării artei plastice în arhitectură. Pleacă în Canada, la Montreal; aici va executa marea sa operă între anii 1951-1967. Se stabileşte apoi la Paris, de unde îşi împarte activitatea artistică între Europa şi Ame­rica de Nord.

Iată concepţia lui Iosif Iliu asupra realizărilor sale ! „în multe din decorurile murale pe care le-am realizat, accentul a fost pus asupra expresiei formelor şi culorilor şi asupra legăturii cu spaţiul arhitectural. Dar eu am dat aceeaşi atenţie materialelor folosite, durabilităţii lor, care este o con­diţie tot atît de importantă ca şi creaţia artistică însăşi. În unele din ultimele mele realizări am încercat să introduc o expresie de categorie emoţională, datorită calităţii materia­lului folosit, neprevăzutului acestui material, mai mult decît purităţii reflectate în forme şi culori. Eu cred că materialul cu care se lucrează nu trebuie numai să acopere pereţii, dar să-i construiască într-o manieră oarecare“. (Revista „Arhitecture“, Montreal, Canada, nr. 156).Presa din România a menţionat valoarea operei lui Iosif Iliu îndeosebi prin articole semnate de Miron Radu Paraschivescu. Artistul a venit în ţară de mai multe ori în ultimii ani. El este fratele regretatului regizor Victor Iliu.

sursa: Prof. Ion Sava Nanu, „Iosif Iliu – un artist al sintezelor”, „Romania lierară”, nr. 31, 2.08.1973, p.32