O selecție din opisul documentelor:

• Extract din registrul actelor de născuți pe anul 1903, Primăria Tulcea, Alexandru Trofin Ciucurencu

• Certificat de naționalitate (cetățenie) română, 24 august 1942

• Certificat Primăria Orașului Tulcea, Alexandru Ciucurencu de origine etnică rusă, 24 aug 1942

• Certificat Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, pentru a servi Marelui Stat Major, 29 oct, 1943

• Situație serviciu militar Biroul mobilizării 1941-1944

• Adeverință Sergent A Ciucurencu a aparținut de Batalionul de Expoziții a Marelui Stat Major, 2 febr. 1946

• Scrisoare de invitație a tov. Alexandru Ciucurencu la Conferința Balcanică organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă

• Extras din registrul stării civile pentru născuți pe anul 1950

• Certificat medical emis de Spitalul Colentina Alexandru Ciucurencu, 1959

• Comunicare despre articolul „Brâncuși salvează expoziția de artă românească”, apărut în ziarul englez „Times” din 26 oct. 1966

• Referat la adresa lui Spiru Chintilă, președinte al Fondului Plastic, de acuzare de falsuri în acte publice, sustragere de acte publice, abuzuri de serviciu, 1967

• Fotografii cu probe anexate referatului 1967

• Extras din registrul matricol, partea întâia, pentru cei născuți, pe anul 1904 – Anna Asvadurova

• Camera de Comerț și Industrie Cetatea Albă, Ana Cicurenco, „achitarea sumei de lei 6.250, ce o datoraţi din burse restituibile”, 26 febr. 1940

• Ministerul Sănătății publice Municip. Cetatea Albă, Buletin de vaccinare Ana Asvadurova, 10 sept. 1926

• Certificat medical Anna Asvadurova, 6 martie 1927, Cetatea Albă

• Cărți de vizită: Vladimir Kemenov, Membre de l’ Academie des Beaux Arts de l’ URSS; Nikola Martinoski; Petre Borilă; Gheorghe Achiței; Emilia Macovescu; Ing. Mihai Andonie; Vasile Gliga, adjunct al Ministrului Afacerilor Externe; Dr. Eugen Mateș; Claudiu Șfințescu, doctor inginer.

• Scrisoare de condoleanțe adresată lui Alexandru Ciucurencu la moartea soției, de către Ady și Ștef. Călin, 25 dec. 1972

• Felicitare de „La mulți ani” și reamintirea căsătoriei lui Dana și Victor Roman, 12 ianuarie• Fotografii inedite