Romeo Voinescu născut în 1925 la Brăila

Absolvent al Liceului „Nicolae Bălcescu”, promoţia 1946.
A fost, între 1957 şi 1987, profesor, şef de secţie şi apoi decan al Facultăţii de Arte Decorative din cadrul Institutului „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti.

A beneficiat de două stagii de specializare în străinătate – unul la Academia de Arte Frumoase Pietro Vannucci din Perugia (1963), celălalt la Academia de Arte Frumoase din Atena (1972) 

Efervescenţa sa creativă nu s-a manifestat numai în lucrul cu studenţii, ci şi pe numeroase şantiere, fiind pe drept cuvânt considerat unul dintre pionierii artei monumentale contemporane româneşti. A expus alături de nume mari ale scenei artistice internaţionale, precum Renato Guttuso, Henry Moore, David Hockney ş.a.