Grafică și ilustrație

Design

Romeo Voinescu născut în 1925 la Brăila – 21.10.2021

Absolvent al Liceului „Nicolae Bălcescu”, promoţia 1946.
A fost, între 1957 şi 1987, profesor, şef de secţie şi apoi decan al Facultăţii de Arte Decorative din cadrul Institutului „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti.

A beneficiat de două stagii de specializare în străinătate – unul la Academia de Arte Frumoase Pietro Vannucci din Perugia (1963), celălalt la Academia de Arte Frumoase din Atena (1972) 

Efervescenţa sa creativă nu s-a manifestat numai în lucrul cu studenţii, ci şi pe numeroase şantiere, fiind pe drept cuvânt considerat unul dintre pionierii artei monumentale contemporane româneşti. A expus alături de nume mari ale scenei artistice internaţionale, precum Renato Guttuso, Henry Moore, David Hockney ş.a.


„La Casa Ziariştilor din Bucureşti a fost deschisă, joi după-amiază, o expoziţie de prezentare a desenelor şi machetelor realizate în cadrul Concursului de caroserii-auto 1971, organizat de Automobil Clubul Ro­mân şi Revista „Autoturism”.
Concursul, organizat în ideea rea­lizării unei caroserii originale pen­tru autoturismul „Dacia 1300“ sau a altei maşini a avut un larg răsu­net în rîndul iubitorilor automobilis­mului. Au fost primite peste 1 500 de desene şi machete din ipsos sau aluminiu, reprezentînd atît carose­rii normale, cit şi „maşini de vis“. Multe din ele au primit premii şi distincţii. Astfel, juriul concursului a acordat premiul 1 desenului exe­cutat de arhitectul Horia Constantinescu – Strihan din Bucureşti, premiul II lucrării lui Gheorghe Buzdrug, iar premiul III, celei rea­lizate de elevul Răzvan Stelu Tornea, de la Şcoala generală nr. 15 Bucureşti. Premiul juriului, pentru cea mai valoroasă inovaţie în cons­trucţia de caroserii auto a revenit lui Romeo Voinescu din Bucureşti.
Expoziţia rămîne deschisă pînă în ziua de 30 august a.c.” – „Munca”, nr. 7700, 18.08.1972, p. 4.