Centenart se dorește a fi mai mult decât un moment festiv, invitând și la un exercițiu de introspecție privitor la identitatea națională și la starea României de azi. La baza acestei expoziții se află un dialog inițiat de către curator cu opt tineri artiști referitor la impresiile lor despre România actuală, țara în care au ales să trăiască și să creeze, la felul în care se regăsesc (sau nu) în cultura și mentalitățile de aici, dar și cu privire la simbolistica vizuală și identitară general acceptată în memoria colectivă. 

Anca Brânzaș (Oradea, 1986), Felix Deac (Satu Mare, 1984), Pavel Grosu (Republica Moldova, 1991), Darius Hulea (Alba-Iulia, 1987), Adi Matei (Galați, 1980), Ada Muntean (Cluj-Napoca,1987), Rada Niță (Cluj-Napoca, 1989) și Diana Oțet (Cluj-Napoca, 1987) sunt absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și artiști cu o bogată activitate expoziţională, în ţară şi în străinătate. Unii transpun în lucrările lor un omagiu adus culturii și folclorului românesc și, de asemenea, unor personalități istorice marcante, iar alții surprind critic sau ironic diferite aspecte istorice, sociale, politice sau chiar elemente angoasante și tenebroase prezente în imaginarul colectiv național. Ideile lor au fost ipostaziate în medii de expresie diferite atât ca mesaj, cât și ca tehnică de realizare: pictură, sculptură, grafică, gravură, instalație, foto și film.