Paul Atanasiu 1922-1999

Born in Constanța in 1922 Paul Atanasiu graduated the highschool in Cernauti. He studied painting with Camil Ressu and Constanin Artachino. His work has been recognized and rewarded over time. In 1952 Paul Atanasiu was rewarded with the State Prize.

Paul Atanasiu was representing Romania at Venice Biennale in 1954 in a group exhibition. His work is several collections including The National Museum of Art of Romania, The National Military Museum, Arad Museum Complex, Braila Art Museum, Ploiesti History Museum, Focșani History Museum, Buzău History Museum etc.


Paul Atanasiu s-a născut la 19 martie 1922 la Constanţa.
După absolvirea şcolii primare la Constanţa urmează liceul militar «Ştefan cel Mare» din Cernăuţi şi apoi Şcoala militară de ofiţeri de cavalerie din Tîrgovişte.
Participă la războiul antihitlerist cu gradul de sublocotenent.
Pe front face numeroase schiţe inspirate din eroismul armatei române, care îi vor servi mai tîrziu la elaborarea unor compoziţii ample.

Studii libere de pictură cu Cămil Ressu şi ConstantinArtachino.
Începînd din anul 1943, cînd debutează la Salonul de toamnă alb-negru, desfăşoară o bogată activitate artistică, participînd la numeroase expoziţii anuale, omagiale, colective, organizate în ţară şi în străinătate.

Din 1949 pînă în 1973 lucrează ca angajat civil în cadrul Studioului de arte plastice al armatei.

1948 Expoziţie personală de pictură şi grafică – Botoşani
1951 Expoziţia anuală de stat a artelor plastice
1952 Obţine Diploma de onoare acordată de către C.C. al U.T.M. pentru merite deosebite în muncă.
Expoziţia anuală de stat a artelor plastice I se acordă Premiul de stat pentru lucrarea «Luptele Diviziei Tudor Vladimirescu la Debreţin».
1953 Expoziţia anuală de stat a artelor plastice.
Călătoreşte în U.R.S.S.
Este decorat cu ordinul Muncii clasa a IIl-a pentru merite deosebite în domeniul artelor plastice.
1954 Expoziţia anuală de stat a artelor plastice,
Bienala de la Veneţia.
1955 Expoziţia regională de artă plastică organizată la Bucureşti.
Călătoreşte în R. S. Cehoslovacă.
Expoziţie personală «Aspecte din Cehoslovacia» organizată la Bucureşti.
1956-1957 Expoziţia interregională de artă plastică organizată la Bucureşti.

Călătoreşte în R. S. Cehoslovacă şi R. P. Bulgaria.
Expoziţie de grafică românească organizată la Sofia în cadrul unei manifestări internaţionale de artă plastică.
1958 I se acordă medalia «Eliberarea de sub jugul fascist».
1959 Expoziţia anuală de stat a artelor plastice.
1960 Execută un ansamblu de 20 panouri sub titlul «Istoria Episcopiei Buzăului » care decorează Palatul Episcopiei din acest oraş.
1961 Expoziţia «Portretul în arta plastică» organizată la Bucureşti cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la înfiinţarea P.C.R.
1962 Expoziţia regională de artă plastică – Bucureşti,
Împreună cu Eugen Ispir şi Ştefan Vasile execută un ansamblu de pictură monumentală la Sanatoriul T.B.C. – Baloteşti.
1963 Expoziţia de artă plastică organizată în cinstea Conferinţei pe ţară a U.A.P. la Rucureşti.
1964 Expoziţia de artă plastică dedicată oraşului Bucureşti.
1965 Expoziţia de artă plastică organizată de către M.F.A. la Bucureşti.
I se acordă medalia «Virtutea ostăşească» clasa I.
1966 Expoziţia organizată la Berlin în cadrul unei manifestări internaţionale de artă plastică.
1967 Salonul de primăvară – Bucureşti.
Expoziţia omagială «50 de ani de la luptele de la Mărăsesti și Oituz» – Bucureşti.
Expoziţie personală – Bucureşti.
1968 Expoziţie de pictură, sculptură şi grafică organizată de Studioul de arte plastice al armatei – Bucureşti.
Obţine Ordinul «Meritul cultural clasa a V-a».
1969 Expoziţia de artă plastică «Participarea armatei române la războiul antihitlerist» – Bucureşti
Expoziţia organizată la Budapesta în cadrul unei manifestări internaţionale de artă plastică.
1970 Salonul de primăvară – Bucureşti.
Expoziţie de artă plastică organizată la Caracal, Rm. Sărat şi Brăila.
Expoziţie de artă plastică dedicată celei de-a 25-a aniversări a Studioului de arte plastice al armatei.
Expoziţia «Armata română în arta plastică» organizată la Belgrad, Rijeka, Slovensky Brod – R.S.F. Iugoslavia.
Expoziţia «Victoria împotriva fascismului» organizată la Varşovia în cadru! unei manifestări internaţionale de artă plastică.
1971 Salonul anual de pictură şi sculptură.
1972 Expoziţie personală organizată de Casa Centrală a Armatei – Bucureşti.
1973 Expoziţie personală organizată în Holul Bibliotecii Centrale Universitare – Bucureşti.
1974 Salonul de pictură şi sculptură al municipiului Bucureşti.
Expoziţia «Armata română în arta plastică» dedicată aniversării Zilei Armatei R. S. România.
1975 Expoziţie personală organizată la Galeriile de artă ale municipiului Bucureşti.
Execută la Muzeul militar central fresca «Armata română în războiul antihitlerist».
1983 Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, prin Oficiul de expoziţii, îi organizează o expoziţie retrospectivă, la Bucureşti.