Nicolae Brana 1905-1986

Studii:
Academia de Arte Frumoase, Cluj Napoca, România (1930);
Academia de Artă Julien, Paris, Franța (1932)
A studiat cu: Aurel CiupeAnastase Demian, Jean Paul Laurens, André Lhote
Seminarul Pedagogic de Artă din Cluj
Studii particulare de caligrafie și xilogravură cu Ștefan Popescu

Cărți ilustrate:
Povești ardelenești de Ion Pop-Reteganul
“Miorița” – cu desene de Nicolae Brana, Editura Dacia Cluj-Napoca, 1975.

Albume de gravuri
„Chipuri din sat” (15 gravuri), cu o prefață de Ion Vlasiu

„Hotarul de la răsărit, Scene din Războiul Sfânt”, Editura „Țara”, Sibiu, 1942, (sursa: „Universul” nr. 353, 25.12.1942, p. 14)

„Miorița” (15 gravuri), cu o prefață de Vilhem Beneș


Publică texte și desene în „Porunca vremii”

Premii
Premiul pentru artă „Anastase Simu
Premiul pentru pictură al Ministerului Artelor din România
Premiul Național al Salonului Oficial pentru Gravură 1938
Premiul pentru Artă „Astra”

Nicolae Brana în muzee

Bibliografie:

  • Pictorul și gravorul Nicolae Brana, autori Radu Sorin, Costin Miron, Editura Institutul European, 2005;
  • Nicolae Brana, Pictura românească înterbelică de Amalia Pavel Editura Meridiane 1996;
  • Nicolae Brana, Dicționar 300 de pictori români, autori Mircea Deac și Tudor Octavian, Editura NoiMediaprint București 2007 ;
  • Repertoriul graficii românesti din secolul al 20 lea, Nicolae Brana (litra B, volumul 2) București 1998;
  • Nicolae Brana, Lexiconul: Pictori, Sculptori și Desenatori români, de Mircea Deac, Ed. Medro;
  • Barbosa, Octavian, Dictionarul artiștilor români contemporani, Ed. Meridiane, București, 1976 ;
  • Nicolae Brana, Cataloagele Salonului oficial, Salonul de desen și gravură edițiile cuprinse între 1930-1938 ; 1940-1944 ;
  • Nicolae Brana, Gravura în relief în România 1900-1950, autori Elena Ene și Mariana Vida, Editura Muzeului National de Artă al României, București, 1997
  • Martin Silaghi, Ana. Donația Nicolae Brana (La donation N.Brana). In: Biharea, 1994, 21, p.199-212.