(pentru română vă rugăm mai jos)

Curatorial talk and presentation of the exhibition by Nasui collection & gallery: ”Rearranging the molecular structure of substances” by artist Felix Deac

Collateral event of Romanian Design Week 2016 

May 25 2016, 12.00-13.00 – curatorial talk

May 25 2016, 12.00-18.00 – presentation of the exhibition

The Institute Cafe, Str. Stirbei Voda 104-106, Bucharest, Romania

Felix Deac’s artworks are the results of lab researches, where the study of art meets the one of chemistry. The materials Deac uses in sculpture are in fact compounds of chemical substances mixed in chain reactions in order to obtain, through vulcanization, casting or stratified interventions, new organic forms able to compete both reality and the power representing nature through art.

The hyper realistic sculpture of Felix Deac unfolds along 6 years of research and embodies two series of works: ”Artificial Life” and ” Plastic Existence”. The artworks from Artificial (2010-2013) succeed in creating new morphologies of organisms or own-life grafts, from chemically made skin and hair. The series Plastic (2013-2016) contains works where Deac investigates the alteration of human physiognomy and body and then deepens the research into anatomical, both in textures and in structures.

Felix Deac (b. 1984) studied at Cluj-Napoca University for Art and Design, graduating a PhD in sculpture there and developping an international route with personal exhibitions in Romania, Italy and Germany.

////

Curatorial talk și prezentare expoziție produsă de Nasui collection & gallery

„Rearanjarea structurii moleculare a substanțelor”

Eveniment colateral al Romanian Design Week 2016 

25 mai 2016, ora 12.00-13.00 – curatorial talk

25 mai 2016, ora 12.00-18.00 – prezentare expoziție

The Institute Cafe, Str. Stirbei Voda 104-106, București, România

Lucrările lui Felix Deac sunt rezultatul unor cercetări reale de laborator, în care studiul artei se întâlnește cu cel al chimiei. Materialele folosite în sculptură de Felix Deac sunt compuși de substanțe chimice amestecați în reacții, pentru a obține prin vulcanizări, turnări sau intervenții stratificate, noi forme organice care să întreacă realitatea, dar și puterea de reprezentare a naturii prin artă.

Sculptura hyperrealistă a lui Felix Deac se desfășoară de-a lungul a șase ani de cercetare, incapsulată de două serii, „Plastic Existence” și „Artificial Life”.  Lucrările din „Artificial Life” (2010-2013) reușesc să creeze noi morfologii de organisme sau grefe cu viață proprie, din piele făcută chimic și chiar păr. În seria „Plastic Existence” (2013-2016) Deac cercetează alterarea fizionomiei și corpului uman, aprofundată mai apoi anatomic, atât ca texturi cât și ca structuri.

Felix Deac (n. 1984) a studiat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, luând și un doctorat în sculptură, parcurgând deja un traseu internaţional cu expoziţii personale susţinute în România, Italia şi Germania.