(pentru română vă rugăm mai jos)

Producer: Nasui collection & gallery, Bucharest, Romania
Febr. 10 – April 10, 2016

Opening and special tours: February 10, 11.00-14.00 and 18.00-21.00

Address: Sos. Bucuresti Nord 15-23, Swan Technology Park, Kingston building, Pipera, Bucharest, Romania

Schedule: Monday, Wednesday, Friday – 12h-14h. All other days and hours: by appointment: please write to info at postmodernism.ro or call (+4) 0730 040 514)

The solo show ”Perpetuum Violence” by Catalin Badarau relates to a better understanding of certain kinds of perpetual violence. Inspired both by particular situations and personal experiences of the artist himself, ”Perpetuum Violence” conceives a larger, general view to this topic.

Violence is part of the human nature. In the history of civilization violence is in perpetuum within people’s existence for centuries. The basic laws of survival in nature are based on permanent crime. In a Darwinistic understanding, the struggles for surviving and perpetuating the species directly depend on transmitting the winner’s genes. On the other hand, violence and crime are significant factors for spawning pity, compassion and also human rights.

The creations of Catalin Badarau are enthused by social topics on contemporary forms of violence as forced labour, new types of migrations and by human feelings of sufferance or alienation.

For many of his artworks, Badarau appoints a human model, a person with physical and psychical disabilities, fact which can also be a key for a better understanding of his art.

As sculptor, Catalin Badarau works in connection to the human body. Carved or moulded in polyurethane or synthetic resins, the parts of the represented human bodies are hung, sunk or laid down on different metal structures. The thick and heavy metal structures create, at all times, a huge impact in relation with the softness of the represented human flesh.  

Being self-sustainable, Badarau’s artworks are parts of carefully crafted installations, directly interacting with their environment. Their sculptural approaches deal with the expression of human flesh and body being under pressure, being suspended or submerged into liquids. Their titles invoke situations or feelings of humankind being under siege by the very humans who form it.

Partners: Swan Technology Park, Modernism.ro

////

Catalin Badarau is an artist living and working in Bucharest, Romania. He holds a PhD in Sculpture and lectures at National Arts University Bucharest. His artworks were exhibited in solo and group shows in Romania, Italy, France and Germany.

Nasui collection & gallery is an independent organization that supports contemporary art and artists from Romania internationally. It presents premium creations of a carefully selected pool of Romanian contemporary artists, within favourable international and national contexts. It promotes, cultural and investment wise, artists who work in contemporary visual arts: painting, sculpture, photography, performance, research and innovation. Nasui collection & gallery opens in 2010 in Bucharest, Romania and co-produces over 60 international projects within prestigious cultural spaces and contexts, some of them being Moscow Biennale of Contemporary Art 2011, Liverpool Biennale 2012 and 2014, Venice Biennale 2013 or Manifesta St. Petersburg 2014.

///////

Perpetuum Violence – solo show de sculptură Cătălin Bădărău

Producător: Nasui collection & gallery, Bucureşti, România

10 Februarie – 20 Aprilie, 2016

Tururi speciale: 10 Februarie, între 11.00 -14.00 şi 18.00-21.00

Adresă: Sos. Bucuresti Nord 15-23, Swan Technology Park, Kingston building, Pipera, Bucharest, Romania

Program: lu, mi, vi– 12h-14h. Pentru orice alte ore și zile, vă rugăm scrieți la info at postmodernism.ro sau sunați (+4) 0730 040 514)

Solo show-ul „Perpetuum Violence” al lui Cătălin Bădărău face referire la o mai bună înţelegere a unor tipuri de violenţă perpetuă. Inspirat atât de situaţii specifice, cât şi de experienţele personale ale artistului însuşi, proiectul expozițional „Perpetuum Violence” generează o privire specifică, aprofundată  asupra acestui subiect.

Violenţa face parte din natura umană. De-a lungul istoriei civilizaţiei, violenţa s-a aflat in perpetuum în existenţa oamenilor timp de secole. Legile de bază a supravieţuirii în natură sunt bazate pe o criminalitate constantă. Dintr-o perspectivă darwinistă, luptele pentru supravieţuire şi pentru perpetuarea speciei depind direct de transmiterea genelor învingătorului. Pe de cealaltă parte, violenţa şi crima reprezintă factori importanţi, generatori de principii și sentimente precum milă, compasiune, dar și drepturile omului.

Creaţiile lui Cătălin Bădărău sunt inspirate din subiecte sociale despre manifestări contemporane ale violenţei, precum munca forţată sau noi tipuri de migraţie, şi din sentimente umane de suferinţă sau alienare.

În multe dintre lucrările sale, Bădărău are ca model uman o persoană cu dizabilităţi fizice şi psihice, fapt ce poate constitui o cheie către o mai bună înţelegere a artei lui.

Ca sculptor, Bădărău lucrează având ca reper principal corpul uman. Cioplite sau modelate în răşini poliuretanice sau sintetice, părţile din corpuri umane sunt atârnate, scufundate sau întinse pe diferite structuri metalice. Structurile groase şi grele din metal pe care le creează au mereu un impact uriaş în raport cu moliciunea cărnii umane reprezentate.

Fiind auto-sustenabile, lucrările de artă ale lui Bădărău reprezintă părţi ale unor instalaţii atent manufacturate, ce interacţionează direct  cu mediul lor. Perspectivele lor sculpturale abordează expresia cărnii umane şi a corpului, aflate sub presiune, suspendate sau scufundate în lichide. Titlurile acestora invocă situaţii sau sentimente ale unei umanităţi subjugate.

////

Cătălin Bădărău este un artist ce trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, România. Deţine un doctorat în Sculptură şi predă la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Lucrările sale au fost expuse în expoziții solo şi de grup în ţări precum România, Italia, Franţa şi Germania.

Nasui collection & gallery s-a deschis în 2010 în Bucureşti, România şi co-produce peste 60 de proiecte internaţionale în cadrul unor prestigioase spaţii şi contexte culturale, unele dintre ele fiind: Bienala de Artă contemporană de la Moscova 2011, Bienala de la Liverpool 2012 şi 2014, Bienala de la Veneţia 2013 sau Manifesta din Sankt Petersburg 2014.

Parteneri: Swan Technology Park, Modernism.ro

Traducere: Diana Ioniță