(pentru română, vă rugăm mai jos)

The condition of Sculpture as Object of Passion
Superstitions – solo show Bogdan Rata
Nasui collection & gallery, Bucharest, Romania
Sep. 23rd – Nov. 23rd 2015
Opening: September 22nd, 19.00 – 21.00
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1523053004652329/

https://www.artsy.net/show/nasui-collection-and-gallery-bogdan-rata-solo-show-superstitions

Address: Pipera, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, SWAN Technology Park, Kingston Building, Bucharest, Romania
Schedule: Mon, Wed, Fri, 11.00 – 14.00; weekends, guided tours and private visits: by appointment-Oana Nasui, (+4) 0730 040 514, oana at cosminnasui.com

The new body of artworks of Bogdan Rata, grouped under the title ”Superstitions”, reveals a certain type of flux which goes beyond the present reality, with its effects being enhanced in a primitive, almost religious way. Integrated as installations and made in relation to different raw elements like water, sand, glass or soil, the new sculptures of Bogdan Rata create balancing to and fro meanings, from future science to dark magic and back.

”The ambiguity of the characters, the anonymity of the covered body, the uncertainty of the identity, all shape a particular mystery around the sculptures. On the other hand, they give the spectator a certain power: they leave space, in order for the viewer to complete the artworks with their own visions and stories.” (Bogdan Rata).

The art objects are crafted with a realistic perfection, based on scientific understanding of the world. But this approach is troubled by the meaningful gestures of the body elements which introduce emotions and energies related to life and death.

”The real anatomy is transformed and reinterpreted; it is like the composition of my sculpture bears in mind the accidental amputations of the Greek and Roman sculptures during the past thousands of years. This fact symbolically resonates with the very amplification of my sculptures anatomic functions.” (Bogdan Rata).

////

Bogdan Rata solo show ”Superstitions” is presented by Nasui Collection & Gallery in Bucharest, three years after the last show of Rata in the Romania’s capital.

Nasui collection & gallery is an independent organization that supports contemporary art and artists from Romania internationally. It presents premium creations of a carefully selected pool of Romanian contemporary artists, within favourable international and national contexts. It promotes, cultural and investment wise, artists who work in contemporary visual arts: painting, sculpture, photography, performance, research and innovation.

Nasui collection & gallery opens in 2010 in Bucharest, Romania and co-produces over 60 international projects within prestigious cultural spaces and contexts, some of them being Moscow Biennale of Contemporary Art 2011, Liverpool Biennale 2012 and 2014, Venice Biennale 2013 or Manifesta St. Petersburg 2014.

 

//////////////////română

Superstitions  – solo show de sculptură Bogdan Rata

Nasui collection & gallery, București, România
23 septembrie – 23 noiembrie 2015

Vernisaj: 22 septembrie 2015, 19.00-21.00

Noile sculpturi ale lui Bogdan Rața dezvăluie un anumit flux de informație care merge dincolo de realitatea imediată, aducând o abordare aproape religioasă ori primitivă. Lucrările sale sunt prezentate în instalații artistice, corelate cu diferite materiale naturale cum ar fi apă, nisip, iarbă, pământ, cu înțelesuri care pendulează între science fiction și magie neagră.

Ambiguitatea personajelor, anonimitatea corpului acoperit, nesiguranţa identităţii, toate aceste lucruri oferă sculpturilor un mister special. Pe de altă parte, dau spectatorului o anumită putere: lasă spaţiu pentru cel care priveşte, pentru ca acesta să poată completa lucrările cu propriile viziuni şi poveşti.”(Bogdan Raţa)

Sculpturile sunt create cu o perfecţiune realistă, bazată pe înţelegerea mecanismelor ştiinţifice ale lumii. Această abordare este perturbată de gesturile pline de semnificaţie ale elementelor corporale, ce introduc emoţii şi energii legate de viaţă şi moarte.” (Cosmin Nasui, curator)

Anatomia reală este transformată şi reinterpretată; este ca şi cum compoziţia lucrărilor mele păstrează amintirea amputaţiilor accidentale ale sculpturilor greceşti şi romane din ultimele milenii. Acest fapt rezonează, în mod simbolic, cu amplificarea funcţiilor anatomice ale sculpturilor mele.”(Bogdan Raţa)

Solo show-ul  lui Bogdan Raţa, „Superstitions”, este expus de către Nasui Collection & Gallery în Bucureşti, la trei ani după ultimul show în capitala României.

Adresa: Şos. Bucureşti Nord 15-23, Swan Technology Park, clădirea Kingston, Pipera, Bucureşti, România

Program: L,mi,v, 11.00 – 14.00; weekend și tururi ghidate – cu programare: Oana Nasui, (+4) 0730 040 514, oana at cosminnasui.com

Nasui collection & gallery este un operator cultural ce susține arta contemporană și artiști din România în mediile internaționale. Prezintă lucrări importante ale creației unei selecții atente de artiști contemporani români, în contexte naționale și internaționale favorabile. Promovează cultural și investițional artiști care lucrează în artele vizuale contemporane: pictură, sculptură, fotografie, performance, cercetare și inovație.

Bogdan Rața este artist, are un doctorat în noile materiale în sculptură și predă la Universitatea de Vest Timișoara. Lucrările sale au fost expuse în proiecte curatoriale în centre culturale (cum ar fi Artists’ House Tel Aviv), bienale (Moscow Biennale, Liverpool Biennale, Venice Biennale, Manifesta St. Petersburg) și muzee (precum Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Artă Timișoara sau Muzeul Național de Artă Contemporană București).

//////

Producător:

Nasui collection & gallery s-a deschis în 2010 în Bucureşti, România şi co-produce peste 60 de proiecte internaţionale în cadrul unor prestigioase spaţii şi contexte culturale, unele dintre ele fiind: Bienala de Artă contemporană de la Moscova 2011, Bienala de la Liverpool 2012 şi 2014, Bienala de la Veneţia 2013 sau Manifesta din Sankt Petersburg 2014.

https://www.facebook.com/cosmin.nasui

https://twitter.com/cosminnasui

www.linkedin.com/company/nasui-collection-&-gallery