Pentru română, mai jos
Eroticism in Romanian Modern & Contemporary Art, illustrated with over 1.000 artworks from over 300 Romanian artists starting with Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Camil Ressu, covering the twenty century to contemporary days.
It is only in Romanian (for now 🙂 ), but we plan to have a resume in English and further on a full English version.
Erotismul în arta românească modernă și contemporană by Cosmin Nasui

Available in two formats:

32 euro Book format: Color Trade
Color printing on white paper with a full-color cover 6×9 inch, 15×23 cm 230 pages
14 euro Black and White Trade
Black and white printing on cream-colored paper with a full-color cover 6×9 in 15×23 cm 230 pages
ISBN 978-606-93751-0-5
Published with PostModernism Museum Publishing House and Blurb, 2013
Place order at: cosmin@cosminnasui.com

Cartea prezintă 1000 de reproduceri de lucrări de artă de la peste 300 de artiști români, începând cu sfârșitul secolului XIX și până în prezent. 
 
De la Theodor Aman încoace, mișcarea artistică românească a fost străbătută de o linie de forță vitală, a cărei traiectorie, deși secundară, face obiectul de studiu al acestei cercetări. La începutul acestui studiu, în anul 2003, subiectul cercetării reprezentării erotismului în arta românească părea ficțiune. A existat și un mare inconvenient, literatura de specialitate a ocolit repetat introducerea în monografiile și studiile dedicate artiștilor, a lucrărilor ce conțineau aspectele erotice, pentru motivul că sfidau pudoarea și morala bunului gust și se ciocneau de principiu cu scopul măreț de popularizare al operelor artistice. Prin omisiuni repetate, de-a lungul zecilor de ani, s-a creat greșita impresie că arta românească nu a avut reprezentări artistice erotice și prin urmare această coordonată îi lipsește, ori este atât de rară încât poate fi considerată neglijabilă. Menținerea ipotezei studiului de față a fost însă generos răsplătită de-a lungul observării fenomenului erotic în arta românească de numeroase lucrări de artă la care se adaugă uneori picante «mărturii de atelier», consemnate de contemporani în jurnale și pagini de scrisori sau amintiri.” Cosmin Nasui
 
Înțelegerile și «fețele» erotismului au trecut prin multe schimbări de-a lungul secolului XX, iar ceea ce la sfârșit de secol XIX era considerat erotic, în interpretarea actuală poate părea o simplă scenă de gen. Din acest motiv, fiecare aspect al erotismului ar trebui analizat și încadrat contextului istoric căruia îi aparține pentru a-i putea fi descifrate și interpretate înțelesurilor sale originare. Un exemplu, prezentat și în carte: o reprezentare considerată obscenă sau pornografică, așa cum era în epocă opera „Principesa X” de Constantin Brâncuși, astăzi poate părea o metaforă vizuală bine legată în forme.
 
Variantă alb negru și color,
format 15×23 cm,
230 pagini
ISBN 978-606-93751-0-5
Editura PostModernism Museum, 2013
În limba română
Ediție limitată la 100 de exemplare