View images here

scroll down for english

Artă contemporană în Biserica anglicană din București

Aurel Tar artistic season „THE…”, episodul 1 „Fleeting glimpse”

Aurel Tar continuă seria evenimentelor artistice ultraperiferice cu un nou sezon intitulat „THE…”. Episodul întâi cu numele de „Fleeting glimpse” este găzduit de Biserica Anglicană „Anglican Church of the Resurrection”, București.

Articolul hotărât „THE” care anunță sezonul expozițional marca TAR respectă definiția a cărei funcție este de a arăta că acel cuvânt care-l uremează denumește un obiect, concept etc. cunoscut de vorbitor/ privitor sau individualizat artistic dintr-o mulțime de obiecte similare.

Instalația artistică „Fleeting glimpse” poziționează arta contemporană în spațiul cultural alternativ al bisericii. Un vehicul simbolic actualizat de TAR este cel al tipologiei madonelor regăsite în reprezentări de forță din iconografia populară contemporană. Episodul „Fleeting glimpse” evaluează puterea unor astfel de imagini contemporane în spațiul bisericii.

Acest mix contemporan unic de pictură, instalație și performance este realizat doar pentru trei ore în intervalul 16.00-19.00 vineri 11 mai 2012.

Pentru detalii:
Cosmin Năsui, curator

Parteneri: ”Anglican Church of the Resurrection”

Parteneri Nasui Collection & Gallery: Radio România Internațional, Modernism.ro, Illy, Bestcommunication media

////////////////////////

Contemporary art in Anglican Church of the Resurrection”, Bucharest

Aurel Tar continues the series of ultraperiferic art events with a new season named ”THE…”.

Episode one „Fleeting glimpse” is hosted by „Anglican Church of the Resurrection”, Bucharest.

THE…” as a definite article announces TAR new exhibition season according to its grammatical function:  used as a function word to indicate that a following noun or noun equivalent is definite or has been previously specified by context or by circumstance, used as a function word to indicate that a following noun or noun equivalent is a unique or a particular member of its class.

The artistic installation ”Fleeting glimpse” places contemporary art into a cultural alternative space, that of the church. One symbolic vehicle presented by TAR is the typology of Madonna’s, found in the powerful popular contemporary iconography. ”Fleeting glimpse” episode is evaluating the power of such contemporary images in the space of ”Anglican Church of the Resurrection”.

You can be part of the unique spectacular show of painting, installation and performance only for three hours between 16.00-19.00 Friday 11 May 2012.

Partners: ”Anglican Church of the Resurrection”,

Parteners Nasui Collection & Gallery: Radio Romania International, Modernism.ro, Illy, Bestcommunication media