Pages-from-Arte_si_meserii_nr9Revista Arte & Meserii, aprilie 2012

Vocea curatorului

(…) Promovare culturală versus promovare financiară
Curatorul are foarte bine definite mesajele pentru fiecare artist în parte, ştie cui să se adreseze şi cum. De aceea, distincţia promovare culturală-promovare financiară este absolut relevantă.
Cea dintâi se referă la participarea la Bienale, expoziţii în muzee, expozitii în spaţii culturale de prestigiu.
Cea de-a doua se referă la evenimente private, asocierea cu evenimente asemănătoare, căutarea şi găsirea de grupuri profesionale interesate. Promovarea culturală reprezintă investiţia pe termen lung în promovarea financiară. Participarea la Bienale, în expoziţii în străinătate nu face decât să crească valoarea în timp a artistului. (…)