scroll down for english

Neoromantism

Din punct de vedere stilistic, arta contemporană românească a ultimilor ani și-a redescoperit apetitul pentru un realism îmbrăcat în hainele la modă ale neorealismului. Cumva firesc aflat în vecinătatea binomului istoric, teritoriul neoromantismului este explorat de artiști precum Radu Belcin și Flavia Pitiș. Pornind căutările din expresia studiului realității, Belcin și Pitiș cercetează identitatea persoanei și a prezentului. Cadrul acestei cercetări vizuale este tratat în clarobscur. Plăcerea umbrelor lungi care se prelungesc în fundal, strălucirile de lumină, precum cele ale spoturilor proiectate scenografic alcătuiesc atmosfera ce conduce realitatea într-o lume de vis sau de coșmar.

Radu Belcin decupează imaginea fețelor în „It’s Cold beneath the Moon”, „A Hand Full of Hands”, șterge elementele portretului în „Illusion of a Day”, „58 trees”, „The Wish”, ascunde fețele în „Perseverence”, „Can We Play”, „Evening Never Comes”, „Blowing”, „Hope Maker”, „Impossible Dreamland”, „Full of Ideas”. Identitățile astfel reprezentate nu rămân doar anonime, ci deschid interfețe de comunicare cu zona unei suprarealități.

Există totuși lucrări în care portretul capătă o identitate, cele în care Radu Belcin recurge la propria imagine, precum în „Find Me where I’m Hiding”, „Did You See My New Car”.

///

Neoromanticism

Stylistically, recent Romanian contemporary art has rediscovered its appetite for a form of Realism that is dressed up in the fashionable suit of the Neorealism. Somehow naturally residing in the vicinity of the historical binomial, the land of Neoromanticism is explored by artists like Radu Belcin and Flavia Pitis. Starting the quest from the expression of reality study, Belcin and Pitis explore the identities of the individual and of the present. The frame of such visual exploration is addressed in chiaroscuro. The delight of long shadows elongating in the background, the sparks of light, coming from the scenographically designed spot lights create the atmosphere that leads to a world of dreams or nightmares.

Radu Belcin crops the image of faces in “It’s Cold beneath the Moon”, “A Hand Full of Hands”, removes the elements of portrait in “Illusion of a Day”, “58 trees”, “The Wish”, hides the faces in “Perseverance”, “Can We Play”, “Evening Never Comes”, “Blowing”, “Hope Maker”, “Impossible Dreamland”, and “Full of Ideas”. The faces of the depicted characters cannot be seen; therefore not only they remain anonymous, but they also introduce a surreal sense through the surrounding elements.

However, there are works where the portrait acquires an identity, i.e. the works where Radu Belcin resorts to his own image, such as “Find Me where I’m Hiding”, “Did You See My New Car”.