Pentru română, mai jos. Pentru materiale de presă în RO, aici.

Public exhibition National Museum of Contemporary Art, opening January 20 2012, 12.00h
Public exhibition Mogosoaia Palace, opening event January 22 2012, 16.00h; closing event March 4 2012, 16.00h
Public exhibition AnnArt Gallery, opening event February 15 2012, 19.00h
Private exhibition Nasui Collection & Gallery, March 2011

After the exhibition project ”Networks”, ”Outdoor” is about to become the most important series in Francisc Chiuariu creation. Numerically, the series consists of over 55 pieces, therefore extremely generous, and its complete expressivity is the result of combining, within the same framework, the painting, photography and film tools.

This crossing of genres is possible due to the personal innovation of Francisc Chiuariu. He uses, since the ”Networks” series, the backlit support for his painting. This glossy support has settled on the already recognisable personal style of Francisc, with the meticulousness and perfection of the details and the glamour of the entire object. With ”Outdoor” series, Francisc revolutionises the space of the painting, decomposing it in different layers, on both sides of the support. Therefore, on the front there is painting in oil and on the back there is painting in typographic inks. Technically, the painting is varnished on the front and foliated on the back.

The two layers of painting complement each other and function as two planes of the space of the image, stimulating the illusion of depth, of 3D picture.

A certain place in Bucharest is caught in the painting: a public space, intensively overcrowded, in different moments of a day and along all seasons. Almost like in the movie ”Blow up” of Antonioni, Francisc registered the passers-by during one year time, in Piața Unirii, Bucharest.

Taking advantage of the multiple-layer painting, the artist always changes the focus on people, on groups, on foreground till third ground and to the urban decor. The social pyramid of the Romanian capital’s inhabitants composes itself by itself, within these cinematographic frames of demographic dynamics.

Technical details: oil colours Rembrandt, Talens varnish.

All works in „Outdoor” series have the same sizes (80×120 cm)

//////////////

Expoziție publică Muzeul Național de Artă Contemporană, vernisaj vineri 20 ianuarie 2012, ora 12.00
Expoziție publică Palatul Mogoșoaia, vernisaj duminică 22 ianuarie 2012, ora 16.00; finisaj duminică 4 martie 2012, ora 16.00
Expoziție publică AnnArt Gallery, vernisaj miercuri 15 februarie 2012, ora 19.00
Expoziție privată, spațiul Nasui Collection & Gallery, martie 2011

După proiectul expozițional „Rețele”, „Outdoor” este pe cale să devină cea importantă serie din creația lui Francisc Chiuariu. Numeric, seria se compune din peste 55 de lucrări, așadar foarte generoasă, iar expresivitatea totală a acesteia este rezultatul combinării în aceeași imagine a experiențelor picturii, fotografiei și filmului.

Această traversare a genurilor este posibilă printr-o inovație personală a lui Francisc Chiuariu. El folosește încă din seria „Rețele” suportul de backlit pentru pictură. Acest suport lucios a determinat stilul personal recognoscibil cu ușurință al lui Francisc, cu migala și perfecțiunea detaliilor și aspectul glamor al întregului obiect.  În seria „Outdoor”, Francisc revoluționează spațiul picturii descompus pe straturi diferite, pe ambele fețe ale suportului. Astfel pe fața backlitului este pictură în ulei, iar pe spate pictură cu cerneluri tipografice. Din punct de vedere tehnic pictura este vernisată pe față și laminată pe spate.

Cele două straturi de pictură se completează și mai ales funcționează ca două planuri ale spațiului imaginii stimulând iluzia de profunzime, de pictură 3D.

În picturi este surprins un loc anume din București. Un spațiu public intens traficat de pietoni în diferite momente ale zilei și în toate anotimpurile. Aproape ca în filmul „Blow up” al lui Antonioni, Francis a înregistrat pe durata unui an de zile oamenii care traversează Piața Unirii din București.

Profitând de pictura cu layere multiple artistul schimbă mereu focusul pe trecători, ori pe grupuri, din prim plan până în planul trei și decorul urban. Piramida socială a trăitorilor capitalei României se alcătuiește de la sine în aceste cadre cinematografice ale dinamicii demografice.

Detalii tehnice: culori în ulei Rembrandt, verniluri mateTalens. Lucrările din seria „Outdoor” au aceleași dimensiuni (80×120 cm)

Materiale de presă aici.