Curatorial Project: Post Humanism

Organisers: V-Art Gallery/Pecherskiy Moscow, Nasui Collection & Gallery Bucharest
Artists: Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Catalin Petrisor, Bogdan Rata

Curator: Cosmin Nasui

October 21– December 30, 2011
Opening: October 21, 19.00
Location: V-Art Gallery, Moscow
Address: Moscow, Dmitrovsky lane., 7

In recent times more and more people become interesting in contemporary artof Eastern Europe.And it is quite understandable. Not so long ago there were lots of important things that changed political regime in these countries, which gave to their artists breath of fresh air: they are open to all new and not afraid to experiment,not hanging on dogmas.The exhibition“Post Humanism” held by V-Art Gallery Moscow in partnership with Nasui Private Collection&Gallery represents Romanian artists: FranciscChiuariu, Ana Maria Micu, Catalin Petrisor, Bogdan Rata, who represent a non trivial view ofcontemporary art.

The ultra-fast technological leaps lead to events almost impossible to imagine for the homo sapiens species. The development of the mass-access technologies eliminating aging and extensively growing the intellectual, physical and psychological human capacities are now possible and desirable.

The artificial intelligence is capable of auto-improvement and surpasses the capacity of human brain. The exponential rhythm of growth of the computing speed generated by this type of intelligence changes the structure of the Universe, a universe until now registering only a linear singular evolution.

This exponential evolution leads to almost immortal human beings and to high levels of super intelligence rapidly spreading through the entire Universe. The fusion between biological and non- biological intelligences, soft technology and social media, accelerates the transformations of human species and thus the unpredicted changes of humanity values of and human condition.

In contemporary art, the transition from post industrial to informational era is approached unexpectedly by Romanian artists, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Catalin Petrisor, Bogdan Rata. The subject of this general human transition is familiar to the East European space because it starts from the experience of recent histories. Their art works present different aspects of different realities of a post political, post genetic, post nuclear, post crisis, post oil world, a world which has crossed these stages heading to miraculous virtual realities. The exhibitional project ”Post Humanism” presents a humanity now becoming aware of the new possibilities of its nature, while artificial intelligence becomes aware of itself.

The artists Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Catalin Petrisor, Bogdan Rata have participated in the 4th Moscow Biennale, Special Projects section, within the Romanian project ”Colouring the Grey. Second wave of Romanian contemporary emerging artists”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

V-Art Gallery from Moscow, Russian Federation offers a full range of services to those who love and collect contemporary art, by helping to the creation of personal collections, including selection, consulting, and logistics. The Gallery propagates and distributes high-quality art and make it accessible.

Nasui Collection & Gallery, Bucharest, Romania is an independent organization that supports contemporary art and artists from Romania internationally.

 

More photos: www.modernism.ro/2011/10/20/post-umanism-romanesc-la-moscova

/////////////////////////

Proiect curatorial: Post Humanism
Organizatori: V-Art Gallery Moscova, Nasui Collection & Gallery 
Artiști:  Francisc Chiuariu, Cătălin Petrișor, Ana Maria Micu, Bogdan Rața
Curator: Cosmin Năsui

21 octombrie –30 decembrie, 2011
Vernisaj: 21 octombrie, 19.00

Locație: V-Art Gallery, Moscova
Adresa:  Dmitrovsky lane., 7
Telefon: +7 985 920 88 51
Email: vart@v-artgallery.com

In ultima vreme din ce în ce mai mulți oameni au devenit interesați în arta contemporană est europeană. Și acest lucru este de înțeles: nu cu mult timp înainte aceleași lucruri care au schimbat regimul politic din aceste țări au dat artiștilor o gură de aer proaspăt: aceștia sunt deschiși la tot ce e nou și nu se tem de experiment, nu se agață de dogme. Expoziția Post Umanism găzduită și promovată de V-Art Gallery din Moscova, în parteneriat cu Năsui Colecție privată&Galerie, prezintă patru artiști români: Cătălin Petrișor, Ana Maria Micu, Bogdan Rața, Francisc Chiuariu, care nu se tem să ne dezvăluie abordări ne-triviale ale artei contemporane.

Salturile tehnologice ultrarapide conduc către evenimente imposibil de imaginat pentru specia homo sapiens. Dezvoltarea și accesibilizarea pe scară largă a tehnologiilor care să elimine îmbătrânirea și să mărească mult capacitățile umane intelectuale, fizice și psihologice sunt posibile și de dorit.

Inteligența artificială este capabilă să se autoîmbunătățească și depășește capacitățile creierului uman. Ritmul de creștere exponențial al vitezei de calcul determinat de acest tip de inteligență schimbă structura Universului care a cunoscut până acum o evoluție lineară bazată pe singularitate.

Această evoluție exponențială conduce către oameni aproape nemuritori și către niveluri înalte de superinteligență care se răspândesc rapid în întreg Universul. Fuzionarea dintre inteligența biologică și cea non-biologică, soft tehnologia și social media accelerează transformările speciei umane și odată cu ele valorile umanității și condiția umană.

În arta contemporană tranziția de la era postindustrială la cea informațională este abordată neașteptat de actual de trei artiști români, Francisc Chiuariu, Cătălin Petrișor și Bogdan Rața. Subiectul acestei tranziții generale umane este familiar spațiul estic european pentru că pornește de la experiența istoriilor recente. Lucrările lor prezintă diferite aspecte ale realităților unei lumi postpolitice, postgenetice, postnucleare, postcrize, postpetrol care a traversat aceste etape înspre minunatele realități virtuale. Proiectul „Post Humanism” prezintă umanitatea ce își conștientizează noile posibilități ale naturii sale, în timp ce inteligența artificială devine conștientă de sine.

Artiștii Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Cătălin Petrișor, Bogdan Rața au participat la cea de-a patra ediție a Bienalei de Artă Contemporană de la Moscova, secțiunea Proiecte Speciale, în cadrul proiectului românesc „Colorând griul – Al doilea val de artiști contemporani emergenți români”.

Detalii suplimentare:
V-Art Gallery
Moscova, Dmitrovsky lane., 7
Phone:  +7 985 920 88 51
E-mail: vart@v-artgallery.com