pentru limba română, mai jos

”Colouring the Grey – State of Mind” is the second exhibition of the Romanian sequel ”Colouring the Grey” curated by Cosmin Năsui, with the artists Radu Belcin, Dragos Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Catalin Petrisor, Flavia Pitis, Bogdan Rata and Aurel Tar. The first project, presented at Moscow Biennale of Contemporary Art 2011,proposed a common vision and statement for a new wave of an emerging generation of Romanian contemporary artists. This second curatorial project approaches new artists and a deepen conceptual component: a particular state of mind generated by grey and by its coloring within conceptual, social, historic and artistic frameworks. It is to be exhibited in Artists House, Tel Aviv from November 24 to December 18, 2011.

/////////////////////////////

„Colorând griul – Stare de spirit” este cea de-a doua expoziţie a seriei românești „Colorând griul” curatoriată de Cosmin Năsui, cu artiștii Radu Belcin, Dragoș Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Cătălin Petrișor, Flavia Pitiș, Bogdan Rață și Aurel Tar. Primul proiect, prezentat la Bienala de Artă Contemporană de la Moscova 2011, propunea o afirmație comună de generaţie emergentă de artişti contemporani români privită ca un nou val. Acest al doilea proiect curatorial particularizează noi artiști și o componentă conceptuală aprofundată: o stare de spirit generată de gri şi de colorarea lui din punct de vedere social, istoric şi artistic și este expus la Casa Artiștilor din Tel Aviv în perioada 24 noiembrie-18 decembrie 2011.