pentru limba română, mai jos

Aurel Tar possesses a scientific rigour to build complex images using an essential graphic sign: the dot, a recognizable element of the artist’s identity.
Tar’s art doesn’t start from the surrounding reality, but mainly from the study area of the geometry used in the Classical works of art. The artist casts elements of contemporary content, such as multiculturalism, social responsability, environment issues, into preexistent artistic forms, even if they belong to art history, or are inscribed on national currencies. This approach of form and content denotes the artist’s particular way of creating meaning. Moreover, the constant repetition of the same specific image details within different contexts and time periods becomes the vehicle of ongoing actual concepts.
Using his own abstract filter, Aurel Tar synthesizes these images in grid points, scrupulously drawn one by one, without any preexistent pattern. Being simultaneously between dots and under this grid surface, the territory of reality evolves. Technically, the work is constructed by painting dots and image simultanously.
If pointillists decomposed the image in dots of colour to produce the chromatic mixture directly on the viewer’s retina, Aurel Tar discovers and presents the reality between and underneath these points. Moreover, just as the digital present converts reality into pixels or even in a 0101 digital language type, Tar, in the analogue present, composes the architecture of his images using dots.

/////////////////////////

Aurel Tar are o rigoare de tip științific de a construi imagini complexe printr-un semn grafic esențial: punctul. Acesta alcătuiește identitatea recognoscibilă a artistului.

Arta lui Tar nu pornește din realitatea înconjurătoare ci mai ales din zona studiului geometriei lucrărilor de artă clasică. Artistul toarnă conținut contemporan, cum ar fi multiculturalismul, implicarea socială, mediul, în forme artistice preexistente, fie că acestea aparțin istoriei artei fie că sunt bătute pe monedele naționale. Acesta abordare de formă și fond introduce particularitatea utilizării mesajelor de către artist. Mai mult, reluarea cu constanță a unor aceleași detalii specifice de imagini în contexte și perioade de timp diferite devine vehiculul unor concepte mereu actuale.

Folosind propriul filtru de abstractizare, Aurel Tar sintetizează aceste imagini în rețele de puncte realizate manual, cu meticulozitate, unul câte unul, fără șablon. Aflat între puncte și simultan sub această suprafață pattern, se întinde teritoriul realității. Tehnic, imaginea este construită prin pictarea în paralel atât a punctelor cât și a imaginii.

Dacă pointiliștii descompuneau imaginea în puncte de culoare pentru a produce amestecul cromatic direct pe retina privitorului, Aurel Tar descoperă și prezintă realitatea dintre și de sub aceste puncte. Mai mult, așa cum prezentul digital convertește realitatea în pixeli sau chiar în limbaj numeric de tip 0101, așa și Tar, în prezentul analog, compune din puncte arhitectura imaginii din lucrările sale.