pentru limba română, mai jos

The Romanian project ”Colouring the Grey. Second wave of Romanian contemporary emerging artists”, curator Cosmin Nasui, artists Dragos Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Catalin Petrisor, Bogdan Rata, Aurel Tar and Zoltan Bela was selected within the Special Projects section in the fourth edition of Moscow Biennale of Contemporary Art (22.09-30.10.2011).

Nasui Collection & Gallery proudly presents the project ”Colouring the Grey” featuring seven premium Romanian artists under the leadership of the curator Cosmin Nasui.

Please join the ride in this extraordinary adventure: presenting Romanian contemporary art on one of the most important scenes of the contemporary art in extended Europe, both as prestigiousness and proportion, moreover that there has not been any Romanian participation in such important art events in the Russian space since Corneliu Baba and Romul Nuțiu.

Talking about grey

Besides the concepts that turned into clichés like “New Europe” or “Behind the Iron Curtain”, during the last five years an Eastern cultural product was wonderfully revealing itself under the tag of ”school of grey realism”.

Grey can be found as a characteristic of contemporary Romanian art as well, as a colour of transition from communism to capitalism, as a state of mind of confused people, as a symbol of an entire society in search of itself. Grey is also a charismatic choice-of-colour to represent these troubled times, coming from states emerging and (some) joining European Union. On the other hand, this preference is partially entitled to be opted, as Eastern European contemporary art takes, without even spelling it loud, an anthropological role, thus becoming a reservoir of memories, an archive and a refuge for history to speak out and for artists to actively get involved in society. Therefore, it looks like art has lots of reasons to be covered in grey.

Talking about colour

Within recent years, Western European art markets and spectators have been well accustomed with the (grey) works of the Romanian artists from ”School of Cluj”, as these were circulated quite a lot across the exhibition places like museums, galleries, cultural centres etc. The special approach of colour of this School’s pupils has attracted lots of attention and expertise comments. On short term, this advertising of Romanian artists is very welcomed and appreciated. Furthermore, on a medium and long term, a diversity reach is needed, variety in terms of colour, technique, theme and concept but also in other arts (sculpture, that has not ended at Constantin Brâncuși, conceptual art, video art, performance etc.)

Having drawn near our proposition, we acknowledge we have been scouting, discovering, monitoring and promoting some high-profile Romanian artists, in the last 5 years, all over Romania. We call them the Second wave of Romanian contemporary emerging artists and we invite you to explore them: Dragoș Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Cătălin Petrișor, Bogdan Rață, Aurel Tar, Zoltan Bela. The artists cover quite extensively different parts of Romania, by actively securing important hot art points in the country: Bucharest, capital of the country (South), Timișoara (North-West, Banat), Bacău (East, Moldavia), Craiova (South, Valahia), and Cluj-Napoca (Central).

——————–

Colouring the Grey. Second wave of Romanian contemporary emerging artists
Special Projects section

4th moscow Biennale of contemporary art

Curator: Cosmin Năsui
Artists: Ana Maria Micu, Dragoş Burlacu, Francisc Chiuariu, Cătălin Petrişor, Bogdan Raţă, Aurel Tar, Zoltan Bela

ARTPLAY Design Centre, Moscow
September 23 – October 2, 2011
Opening: September 24, 18.00
Address: 10 Nizhnyaya Siromyatnichyeskaya, Moscow
Schedule: 10.00 – 21.00
Private Peview : Bucharest, Artex Services, September 8, invitation only

”Colouring the Grey” is happy to welcome in its proximity space a Russian project produced by Alex Solodov Studio, presenting the artists Sibylle Will, Alex Solodov, Fonci Villagran. Now, during the post-capitalism and globalization, where artists can communicate easily via the Internet a new way of artistic co-operation is online community where they can share ideas and exhibit their artworks quickly and free. This route offers a chance for artists who concentrated on his art without intention to join any movement.” (Alex Solodov)

ARTPLAY Design Centre is also the host of the Main project of the Forth Moscow Biennale.

Partners: Romanian Cultural Institute, ARTPLAY Design Centre Moscow, Vellant Publishing House, Alex Solodov Art Studio Moscow, Illy Romania, Modernism Romania

Sponsors: B23T Architecture Studio, Chapman Taylor Romania, Van Project&Design, Alukoenigstahl

https://www.cosminnasui.com/
http://4th.moscowbiennale.ru/ru/
http://www.artplay.ru

////////////////////////////////////////////

Proiectul Colorând griul – Al doilea val de artiști contemporani emergenți români („Colouring the Grey. Second wave of Romanian contemporary emerging artists”), curator Cosmin Năsui, artişti Dragoş Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Cătălin Petrişor, Bogdan Raţă, Aurel Tar, Zoltan Bela – a fost selectat în cadrul secţiunii Special Projects a celei de-a patra ediții a Bienalei Internaționale de Artă Contemporană de la Moscova (22.09-30.10.2011), de către curatorul Peter Weibel și comisarul Joseph Backstein.

Vă rugăm însoțiți-ne în această aventură extraordinară: prezentarea artei contemporane românești în cadrul uneia dintre cele mai importante scene ale artei contemporane din Europa, atât ca prestigiu, cât şi ca anvergură, cu atât mai mult cu cât nu au mai fost participări românești importante în spațiul rusesc de la ultimele incursiuni ale lui Corneliu Baba și Romul Nuțiu.

În afară de conceptele care se transformă în clişee, precum „Noua Europă” sau „în spatele Cortinei de Fier”, în ultimii cinci ani un minunat produs cultural estic a apărut sub titulatura „școala realistă a griurilor”.

Griul poate fi considerat o caracteristică a artei contemporane româneşti, precum şi o culoare de tranziţie de la comunism la capitalism, o stare de spirit dominată de confuzie, un simbol al întregii societăţi, în căutarea identităţii. Griul este de asemenea o carismatică alegere de culoare pentru reprezentarea acestor vremuri tulburi, venind din(spre) statele emergente şi, în cazul unora, deja aderate la Uniunea Europeană, după 40 de ani de conviețuire cu și în Uniunea Sovietică. Pe de altă parte, această preferinţă denotă o alegere justificată în contextul în care arta contemporană are (uneori inconştient) un rol antropologic, devenind astfel un rezervor de  amintiri, o arhivă şi un refugiu prin care istoria vorbeşte şi artiştii se implică activ în societate. Prin urmare, se pare ca arta are o mulţime de motive să fie acoperită în griuri.

În ultimii ani, spectatorii și pieţele europene de artă occidentale au fost obişnuiţi cu lucrările (gri ale) artiştilor români, acestea fiind circulate în destul de multe locuri internaționale, precum muzee, galerii, centre culturale etc. Felul specific în care elevii acestei şcoli abordează culoarea a atras în mod deosebit atenţia și o mulţime de comentarii specializate. Pe termen scurt, această publicitate făcută artiştilor români este foarte binevenită şi apreciată. Dar pe termen mediu şi lung, este nevoie de o anumită diversitate în artele vizuale, o varietate în ceea ce privește culoarea, tehnica, tema şi conceptul. Această diversificare trebuie aplicată, de asemenea, şi la nivelul celorlalte arte vizuale (sculptura de exemplu, care nu s-a încheiat la Constantin Brâncuşi, arta conceptuală, arta video, arta performance etc.).

Ajungând la propunerea noastră curatorială, recunoaştem că am făcut scouting, am descoperit, am monitorizat şi am promovat, în ultimii 5 ani, peste tot în România câţiva artişti români de calibru. Noi îi numim „al doilea val de români artişti contemporani emergenți” și vă invităm să îi explorați: Ana Maria Micu, Dragoş Burlacu, Francisc Chiuariu, Cătălin Petrişor, Bogdan Raţă, Aurel Tar, Zoltan Bela.

Expoziția este acompaniată de un album. Volumul Colorează griul are 240 de pagini și conține conceptul proiectului curatorial și șapte studii dedicate operelor artiștilor, alături de o selecție a corespondenței dedicate alcătuirii proiectului și de o secțiune de scurte biografii. Albumul oferă o generoasă inventariere a operelor celor șapte artiști români contemporani, fiind ilustrat cu peste 350 de reproduceri color.

Există un număr limitat de exemplare-unicat, care conțin desene originale ale artiștilor.

Volumul este accesibil începând cu 10 septembrie a.c. în rețele de librării naționale dar și via webshop www.modernism.ro si www.vellant.ro.

Autor: Cosmin Năsui, curator și critic de artă
Editură: Vellant

Parteneri: Institutul Cultural Român, AnnArt Gallery, ARTPLAY Design Centre Moscova, Alex Solodov Art Studio Moscova, Editura Vellant, Illy Romania, Modernism Romania

Sponsori: Birou de arhitectură B23T, Chapman Taylor Romania, Van Project&Design, Alukoenigstahl

Colorând griul – Al doilea val de artiști contemporani emergenți români
Proiect curatorial
pictură, sculptură, obiect, instalație

Bienala de Artă Contemporană de la Moscova, ediția a 4-a, 22.09-30.10.2011
Secțiunea: Proiecte Speciale


artiști: Dragoş Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu, Cătălin Petrişor, Bogdan Raţă, Aurel Tar, Zoltan Bela
curator: Cosmin Năsui
manager proiect curatorial: Oana Ioniță

Preview privat și avanpremieră lansare album
(pe bază de invitație)
Artex Services, 8 septembrie 2011, București, România

Expoziție publică
23 septembrie – 2 octombrie 2011
Art Play, Moscova, Federația Rusă
http://4th.moscowbiennale.ru/ru/
http://www.artplay.ru