pentru limba română, mai jos

-collective exhibition project that analyse the balance between regional-national influences and global ones.

Artists: Dragoș Burlacu, Zoltan Bela

Regional and global influences coexist and sometimes superpose in the artistic representation. The regional-national influences are an important source of artistic inspiration, the same as the global issues are artistically reflected at local, regional level.

A global theme as Top 4 terrorist attacks with the most victims represent, in an artistically visual manner, a flux of (already historical) events seen from the subjective perspective of the terrorist himself.

The personal representations of some regional histories as Time Capsules are proofs of mass consumerism icons in the communist period, now isolated and visually preserved by the means of art works.

In the artistic representation of the two faces (global and local) of the same coin (history), the four artists have worked together, as an indivisible team. More, in the case of Top 4 terrorist attacks works, the artists Dragoș Burlacu and Zoltan Bela painted at four hands, on the same four canvases.

The exhibit of all works is accompanied by a making-of documentation, enclosing photos, written correspondence, letters and short movies. This in an intrinsic component of this project exhibit, all documentation is to be presented in special enclave of the exhibition.

 

////////////////////////

 

Proiect expozițional colectiv ce analizează raportul între influențele regional-naționale și influențele globale în arta actuală.

Artiști români contemporani: Dragoș Burlacu, Zoltan Bela

Influențele regionale și cele globale coexistă și uneori se suprapun în reprezentarea artistică. Istoriiile regionale naționale sunt o sursă importantă de inspirație artistică, după cum problemele globale sunt reflectate artistic local, regional.

O temă globală precum Top 4 atentate cu cele mai multe victime umane reprezintă vizual desfășurarea unui flux de evenimente, devenite istorice, privite din unghiul subiectiv al teroristului.

Reprezentări proprii unoir istorii regionale precum Times Capsules stau mărturie ca icoane ale consumului de masă din perioada comunistă, izolate și conservate vizual prin intermediul lucrărilor de artă.

În reprezentarea celor două aspecte ale temei, cei patru artiști au lucrat împreună, ca un colectiv indivizibil. În situația celor patru lucrări din seria Top 4 antentate cu cele mai multe victime uman, artiștii Dragoș Burlacu și Zoltan Bela au pictat la patru mâini pe aceleași patru pânze suport.

Prezentarea lucrărilor rezultate acestui demers este însoțită de o documentare de tipul making of ce cuprinde fotografii, corespondență, scrisori și scurte filme. Aceastea sunt parte componentă a expunerii proiectului, fiind prezentate într-o zonă special destinată documentării, în cadrul spațiului expozițional.